logga_hemsida_okt 2017

2015 > 02

De som inte är med på LinkedIn - eller inte är inloggade på LI får se min "publika profil" där det syns hur många rekommendationer jag har. De som inte är med på LinkedIn - eller inte är inloggade på LI får se min "publika profil" där det syns hur många rekommendationer jag har.

"-Jamen jag har fått rekommendationer" är inte sällan svaret jag får när jag berättar för en CV-kund att de måste skaffa sig (fler) rekommendationer på LinkedIn."

Oftast menar de att de fått "intyganden" (endorsements) av sina LinkedIn-kontakter och det är INTE alls samma sak som en rekommendation.

Att intyga någons kompetens innebär endast att du klickar på Ja-knappen när du (av LinkedIn) uppmanas intyga att någon av dina kontakter är "skilled"/duktig på XXXX, YYYYY eller ZZZZZ.

Att skriva en rekommendation är en "formell" process där du via ett formulär (se bild längst ner) ber utvald person att skriva  en professionell rekommendation. Två helt olika tillvägagångssätt. Den ena innebär att någon tagit sig tid att formulera ett skriftligt omdöme om dig - den andra innebär endast att någon klickat på en Ja-knapp.

 

För snart två år sedan blev jag kontaktad av ett företag som var intresserade av att anlita mig. Jag var mitt uppe i en annan aktivitet som krävde min fulla uppmärksamhet så efter ett kortare samtal bad jag att få återkomma och avslutade med att säga att jag hade en del rekommendationer på min LinkedIn-sida som de gärna fick läsa om de ville veta mer om mig. "- Det har vi redan gjort" var svaret jag fick.

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

Några saker att tänka på när det gäller LinkedIn-rekommendationer:

#1 - Det är enbart genom den "formella" processen (se bilden nedan) som man kan få en LinkedIn-rekommendation. Du kan inte själv lägga upp utvalda bitar från ett mail som en rekommendation.

#2 - De skall vara proffsiga, dvs de skall 1/ ta upp vilken relation du och den som skrivit rekommenationen har till varandra, 2/ helst ta upp ett konkret projekt som du jobbat med, 3/beskriva varför just du var då skicklig på att hantera detta projekt och 4/vad resultatet av ditt arbete med projektet blev. 

#3 - Byt INTE rekommendation. Du måste vara först på den bollen. Om du skriver en rekommendation till person A och person A skriver en rekommendation till dig ses inte rekommendationerna som seriösa. Det är väldigt enkelt att se om personer bytt rekommendationer med varandra. 

#4 - När du fått en rekommendation måste du godkänna den för att den skall synas i din LI-profil.

#5 - En bra tumregel är två rekommendationer per jobb/tjänst. 

◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄

Så här skriver LinkedIn om rekommendationer
"The best recommendations come from people who value your work, services or products, such as managers, colleagues, co-workers, customers, and clients. Hiring managers and people searching for new customers and business partners prefer to work with people who come recommended by someone they know and trust. There's no limit to the number of recommendations you can request or give."

********************************************************************************************************

Till sist, det kan ju vara så att den som läser dina rekommendationer känner en av de personer som skrivit en av rekommendationerna. Jag brukar kalla LinkedIn-rekommendationer för "digitala Kinder-ägg", dvs du går in på en LinkedIn-profil och upptäcker att det finns "bonus-material" om personen i fråga. 

ps. Du som är företagare - har du fått rekommendationer från kunder som pratar om vilka konkreeta resultat de uppnått genom ert samarbete?

Så här enkelt är det att be om en rekommendation på LinkedIn.
Läs hela inlägget »
Första gången jag är på omslaget till Sydsvenskan - SDS. Första gången jag är på omslaget till Sydsvenskan - SDS.

I söndags (1/2 2015) fick cirka 100 000 människor reda på min dolda merit – att jag utöver att skriva CV, Linked-profiler och personliga brev även skapar icke-pappersbaserade alster.  I det sammanhanget skissar jag inte sällan på papper och resultatet är ibland gjort av papper men lika ofta av plåt, textil eller trä.

Att skriva CV är som att springa 100-metersfinaler – det gäller att leverera toppresultat varje gång. Min dolda merit ger mig en bra och nödvändig balans i livet. Att jobba med händerna på ett ”3D-sätt” stimulerar också andra delar av hjärnan. Att skriva på tangenter eller "swipa" på en skärm är 2D-sätt (tangenter) eller 1D-sätt (swipa på pekskärmar).

Kreativa händer är grunden för vår kultur skriver handkirurgen Göran Lundborg. I sin bok ”Handen och hjärnan” berättar han att ”i ett evolutionärt perspektiv var handen färdigutvecklad långt före hjärnan och får antas ha spelat en viktig roll för dess utveckling.”

Jag saxar ur en intervju med Göran Lundborg:

"– Vi talar om handen som hjärnans förlängning, men på sätt och vis är det ju hjärnan som är handens förlängning också. Handens aktiviteter formar hjärnans inre organisation väldigt snabbt och väldigt påtagligt, konstaterar Göran Lundborg.

Han berättar om hjärnans plasticitet och händernas förmåga att lämna avtryck »inne i huvudet«.

Det finns vetenskapliga bevis för att personer som från tidigaste barnaår låter händerna hantera ett instrument, till exempel violin eller piano, får mer komplicerade system av nervbanor i hjärnan och en mer utvecklad vit substans. Hjärnbarken, corpus callosum, som förenar de två hemisfärerna, är mer utvecklad hos musiker än hos andra, eftersom det som händerna dagligen gör ställer större krav på samverkan mellan högra och vänstra hjärnhalvan."

Min dolda merit ställer precis som musicerandet också stora krav på samverkan mellan högra och vänstra hjärnhalvan. Att hantera olika verktyg och material och skapa innebär ofta att med stor precision förverkliga mina kreativa idéer. Den skapande processen är väldigt avkopplande och ger stor glädje. Glädje som jag tar med mig i mitt arbete med mina CV-kunder. Detta växelbruk är för mig (och mina CV-kunder) en win-win-situation. 

Vilken är din dolda merit och vad säger du om forskaren Farida Rasulzadas påstående att ”Kreativ blir man genom att utmana sig själv”.

ps. Det är lite intressant att läsa att handkirurgen Göran L både målar akvarell och är jazzmusiker.

pps. Händerna är så stora på Homunculusfiguren eftersom figuren illustrerar kroppens olika delar i proportion till hur stor »plats« de tar i hjärnan - dvs hur stor roll de spelar för hjärnans utveckling. Händerna leder. Överlägset.

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

2015 > 02

De som inte är med på LinkedIn - eller inte är inloggade på LI får se min "publika profil" där det syns hur många rekommendationer jag har. De som inte är med på LinkedIn - eller inte är inloggade på LI får se min "publika profil" där det syns hur många rekommendationer jag har.

"-Jamen jag har fått rekommendationer" är inte sällan svaret jag får när jag berättar för en CV-kund att de måste skaffa sig (fler) rekommendationer på LinkedIn."

Oftast menar de att de fått "intyganden" (endorsements) av sina LinkedIn-kontakter och det är INTE alls samma sak som en rekommendation.

Att intyga någons kompetens innebär endast att du klickar på Ja-knappen när du (av LinkedIn) uppmanas intyga att någon av dina kontakter är "skilled"/duktig på XXXX, YYYYY eller ZZZZZ.

Att skriva en rekommendation är en "formell" process där du via ett formulär (se bild längst ner) ber utvald person att skriva  en professionell rekommendation. Två helt olika tillvägagångssätt. Den ena innebär att någon tagit sig tid att formulera ett skriftligt omdöme om dig - den andra innebär endast att någon klickat på en Ja-knapp.

 

För snart två år sedan blev jag kontaktad av ett företag som var intresserade av att anlita mig. Jag var mitt uppe i en annan aktivitet som krävde min fulla uppmärksamhet så efter ett kortare samtal bad jag att få återkomma och avslutade med att säga att jag hade en del rekommendationer på min LinkedIn-sida som de gärna fick läsa om de ville veta mer om mig. "- Det har vi redan gjort" var svaret jag fick.

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

Några saker att tänka på när det gäller LinkedIn-rekommendationer:

#1 - Det är enbart genom den "formella" processen (se bilden nedan) som man kan få en LinkedIn-rekommendation. Du kan inte själv lägga upp utvalda bitar från ett mail som en rekommendation.

#2 - De skall vara proffsiga, dvs de skall 1/ ta upp vilken relation du och den som skrivit rekommenationen har till varandra, 2/ helst ta upp ett konkret projekt som du jobbat med, 3/beskriva varför just du var då skicklig på att hantera detta projekt och 4/vad resultatet av ditt arbete med projektet blev. 

#3 - Byt INTE rekommendation. Du måste vara först på den bollen. Om du skriver en rekommendation till person A och person A skriver en rekommendation till dig ses inte rekommendationerna som seriösa. Det är väldigt enkelt att se om personer bytt rekommendationer med varandra. 

#4 - När du fått en rekommendation måste du godkänna den för att den skall synas i din LI-profil.

#5 - En bra tumregel är två rekommendationer per jobb/tjänst. 

◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄

Så här skriver LinkedIn om rekommendationer
"The best recommendations come from people who value your work, services or products, such as managers, colleagues, co-workers, customers, and clients. Hiring managers and people searching for new customers and business partners prefer to work with people who come recommended by someone they know and trust. There's no limit to the number of recommendations you can request or give."

********************************************************************************************************

Till sist, det kan ju vara så att den som läser dina rekommendationer känner en av de personer som skrivit en av rekommendationerna. Jag brukar kalla LinkedIn-rekommendationer för "digitala Kinder-ägg", dvs du går in på en LinkedIn-profil och upptäcker att det finns "bonus-material" om personen i fråga. 

ps. Du som är företagare - har du fått rekommendationer från kunder som pratar om vilka konkreeta resultat de uppnått genom ert samarbete?

Så här enkelt är det att be om en rekommendation på LinkedIn.
Läs hela inlägget »
Första gången jag är på omslaget till Sydsvenskan - SDS. Första gången jag är på omslaget till Sydsvenskan - SDS.

I söndags (1/2 2015) fick cirka 100 000 människor reda på min dolda merit – att jag utöver att skriva CV, Linked-profiler och personliga brev även skapar icke-pappersbaserade alster.  I det sammanhanget skissar jag inte sällan på papper och resultatet är ibland gjort av papper men lika ofta av plåt, textil eller trä.

Att skriva CV är som att springa 100-metersfinaler – det gäller att leverera toppresultat varje gång. Min dolda merit ger mig en bra och nödvändig balans i livet. Att jobba med händerna på ett ”3D-sätt” stimulerar också andra delar av hjärnan. Att skriva på tangenter eller "swipa" på en skärm är 2D-sätt (tangenter) eller 1D-sätt (swipa på pekskärmar).

Kreativa händer är grunden för vår kultur skriver handkirurgen Göran Lundborg. I sin bok ”Handen och hjärnan” berättar han att ”i ett evolutionärt perspektiv var handen färdigutvecklad långt före hjärnan och får antas ha spelat en viktig roll för dess utveckling.”

Jag saxar ur en intervju med Göran Lundborg:

"– Vi talar om handen som hjärnans förlängning, men på sätt och vis är det ju hjärnan som är handens förlängning också. Handens aktiviteter formar hjärnans inre organisation väldigt snabbt och väldigt påtagligt, konstaterar Göran Lundborg.

Han berättar om hjärnans plasticitet och händernas förmåga att lämna avtryck »inne i huvudet«.

Det finns vetenskapliga bevis för att personer som från tidigaste barnaår låter händerna hantera ett instrument, till exempel violin eller piano, får mer komplicerade system av nervbanor i hjärnan och en mer utvecklad vit substans. Hjärnbarken, corpus callosum, som förenar de två hemisfärerna, är mer utvecklad hos musiker än hos andra, eftersom det som händerna dagligen gör ställer större krav på samverkan mellan högra och vänstra hjärnhalvan."

Min dolda merit ställer precis som musicerandet också stora krav på samverkan mellan högra och vänstra hjärnhalvan. Att hantera olika verktyg och material och skapa innebär ofta att med stor precision förverkliga mina kreativa idéer. Den skapande processen är väldigt avkopplande och ger stor glädje. Glädje som jag tar med mig i mitt arbete med mina CV-kunder. Detta växelbruk är för mig (och mina CV-kunder) en win-win-situation. 

Vilken är din dolda merit och vad säger du om forskaren Farida Rasulzadas påstående att ”Kreativ blir man genom att utmana sig själv”.

ps. Det är lite intressant att läsa att handkirurgen Göran L både målar akvarell och är jazzmusiker.

pps. Händerna är så stora på Homunculusfiguren eftersom figuren illustrerar kroppens olika delar i proportion till hur stor »plats« de tar i hjärnan - dvs hur stor roll de spelar för hjärnans utveckling. Händerna leder. Överlägset.

Läs hela inlägget »

Bloggarkiv

Etiketter